Výpočty

Útlum atmosférickými plyny (latm) a měrný útlum atmosférickými plyny (lspec atm)

f = latm = dB
d = km lspec atm = dB/km

Měrný útlum atmosférickými plyny (lspec atm)