Výpočty

Fresnelova zóna (rn)

d1 = km
d2 = km
f =
n =
rn = m

Fresnelova zóna