Výpočty

Útlum šíření volným prostorem (l)

PTX = dBm =
= W
bTX = dB
GTX = dBi
e.i.r.p. = dBm
e.r.p. = dBm
d = km
f =
latm = dB
l = dB
l' = dB
PRX = dBm =
= W
bRX = dB
GRX = dBi
E = dBμV/m = V/m
pfd = dBW/m2 = W/m2