Výpočty

Vyzářený výkon (e.i.r.p.) z intenzity elektrického pole (E) ve vzdálenosti (d)

E = dBμV/m
d = km
e.i.r.p = dBm
e.i.r.p = dBm
d = km
E = dBμV/m

Vyzářený výkon

E (ve směru maxima vyzařování)

Vlnová délka (λ) podle kmitočtu (f)

f =
λ = m

Přepočet výkonu (P)

P = W = dBW = dBm

P = dBm = W