OTEVŘENÁ DATA

Otevřená data ČTÚ

* povinné údaje
Export může trvat až několik minut.

Aplikace vznikla v rámci projektu Otevřená data ČTÚ, který přispívá ke zvýšení efektivity a transparentnosti činnosti ČTÚ.

Zdrojová data aplikace v otevřeném formátu, která lze strojově zpracovat a vytvářet nad nimi odvozené aplikace, jsou k dispozici v Katalogu otevřených dat ČTÚ, jehož cílem je poskytovat data, kterými disponuje ČTÚ, v přehledné a srozumitelné podobě a co nejvíce zjednodušit práci s nimi.

Vpravo na této stránce je možné jednoduše exportovat výpis podmínek využití rádiového spektra pro zvolené přednastavené kmitočtové pásmo.