O APLIKACI

Využití rádiového spektra

Aplikace „Využití rádiového spektra“ byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Aplikace jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek stanovených ČTÚ pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnadňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním dokumentům.

Poskytované informace jsou zjednodušenou prezentací řady dokumentů týkajících se správy rádiového spektra vydaných příslušnými orgány a nemusí proto poskytnout přesné, aktuální a úplné informace.

Přehled podmínek využití rádiového spektra pro zvolené pásmo je možné exportovat na stránce Otevřená data.

Závazné úplné podmínky k využití rádiového spektra v České republice stanoví aktuální znění Plánu využití rádiového spektra vydávaného ČTÚ v Telekomunikačním věstníku a Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) zveřejněného ve Sbírce zákonů. Využití rádiového spektra se pak na mezinárodní úrovni řídí Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie ITU.

Více informací o podmínkách využívání rádiového spektra v České republice zde.

ČTÚ přivítá jakékoliv podněty na optimalizaci a zlepšení aplikace, které můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře.