Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 150 – 5 250 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.446, 5.446C, 5.447B, 5.447C
Část PVRS PV-P/24
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace MLS
Doplňující informace Rovnoprávně sdílení s necivilním využitím.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.447A
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Doplňující informace Přidělení je v souladu s poznámkou Řádu 5.447A omezeno na modulační spoje negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby a podléhá koordinaci podle ustanovení Řádu 9.11A.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.446B
Aplikace WAS/RLAN
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(04)08, CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/179
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace V souladu s 5.446A musí splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s 5.446B požadovat ochranu před pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Ve vztahu k pozemským stanicím družicové pevné služby se neuplatňuje ustanovení 5.43A. Vyzářený výkon 200 mW střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 10 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz). Detaily viz VO-R.
Služba Letecká pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.446C
Aplikace Letecká telemetrie/dálkové ovládání
Doplňující informace V souladu s 5.446C pouze letecká telemetrie z letadlových stanic.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 5 000 – 6 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD Radarové hladinoměry TLPR
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD UWB aplikace
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC/(12)03, (EU) 2019/785, ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(07)01
Oprávnění VO-R/10 čl. 14
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Doplňující informace Navíc v souladu s 5.446 podružně družicová rádiového určování (sestupný směr). Využití možné jen v souladu s 5.446.
Doplňující informace Detailní podmínky využívání úseku 5150–5216 MHz družicovou pevnou službou (sestupný směr) viz PVRS.