Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 091 – 5 150 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.444, 5.444A
Část PVRS PV-P/24
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace MLS
Doplňující informace V souladu s 5.444 má MLS přednost před jiným využitím pásma, a proto v pásmu platí v souladu s 5.444A omezující podmínky pro družicovou pevnou službu. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Letecká pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.444B
Aplikace Spojení na ploše letiště
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.444B je civilní a necivilní využívání omezeno na aplikace na plochách letišť a podléhá podmínkám rezoluce 748 Řádu. Vysílání letecké telemetrie z letadlových stanic podle ustanovení Řádu 1.83 podléhá rezoluci 419 Řádu.
Služba Družicová letecká pohyblivá (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.443AA
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.444A
Doplňující informace Pásmo je přiděleno doplňkově přednostně v souladu s 5.444A. Přidělení je omezeno na modulační spoje negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby a podléhá koordinaci podle ustanovení Řádu 9.11A a platí ustanovení rezoluce 114 Řádu. Udělování individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemskými stanicemi modulačních spojů negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby, které využívaly kmitočty v rámci družicové pevné služby, bylo ukončeno.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 5 000 – 6 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD Radarové hladinoměry TLPR
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD UWB aplikace
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC/(12)03, (EU) 2019/785, ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(07)01
Oprávnění VO-R/10 čl. 14
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním