Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 250 – 5 255 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.448A
Část PVRS PV-P/24
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s 5.448A nesmí služba požadovat ochranu před radiolokační službou.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.447F
Aplikace WAS/RLAN
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(04)08, CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/179
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace V souladu s 5.446A musí splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s 5.447F požadovat ochranu před radiolokační službou, službou družicového průzkumu Země (aktivní) a ani před službou kosmického výzkumu (aktivní). Tyto služby nesmějí požadovat po pohyblivé službě přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v doporučeních ITU M.1638 a RS.1632. Vyzářený výkon 200 mW střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 10 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz), pouze pro použití uvnitř budovy nebo na místech podobných, například ve vlaku nebo v letadle, kde stínění poskytne potřebný útlum. Detaily viz VO-R.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Meteo radary
Doplňující informace Pozemní a palubní radary pro sledování počasí. Necivilní využití.
Služba Kosmického výzkumu
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.447D
Doplňující informace V souladu s 5.447D pouze aktivní čidla na palubách družic. Ostatní využívání tohoto pásma službou kosmického výzkumu je v kategorii podružné služby. V souladu s 5.448A nesmí služba požadovat ochranu před radiolokační službou. Ustanovení Řádu 5.43A zde neplatí.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 5 000 – 6 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD Radarové hladinoměry TLPR
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD UWB aplikace
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC/(12)03, (EU) 2019/785, ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(07)01
Oprávnění VO-R/10 čl. 14
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním