Detail kmitočtového pásma

Pásmo 450 – 455 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.209, 5.286, 5.286A
Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.286AA
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 450 – 451,3 MHz
Doplňující informace Max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 20 kHz, duplex 10 MHz k 460-461,3 MHz, vysílání pohyblivých stanic. V úsecích 450,7–451,3 / 460,7–461,3 MHz nejsou povolovány nové stanice.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 450,7 – 456,3 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Celoplošná síť pro veřejné služby elektronických komunikací. Širokopásmové digitální technologie v souladu s 5.286AA. Duplex 10 MHz k 461,3-465,74 MHz, vysílání terminálů. Podrobné podmínky viz PVRS-15
Budoucnost Předpokládá se postupné uvolňování úseku 450,7–451,3 MHz od úzkopásmových aplikací ve prospěch zavádění IMT-LTE.