Detail kmitočtového pásma

Pásmo 420 – 430 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 420 – 425,3 MHz
Doplňující informace Úsek je párový k 410 – 415,3 MHz a je určen k provozování základnových stanic celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost Předpokládá se postupné uvolňování pásma od úzkopásmových aplikací a zavádění IMT-LTE.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 424,25 – 425 MHz
Doplňující informace Úsek je párový k 414,25 – 415 MHz a lze jej využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány v pohyblivé službě. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 414,25–415 / 424,25–425 MHz.
Aplikace TETRA
Úsek 425 – 429,8 MHz
Doplňující informace Duplex 10 MHz k 415 – 419,8 MHz, max e.r.p. 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz, vysílání základnových stanic. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 429,8 – 430 MHz
Doplňující informace Simplexní sítě a spoje. Maximální e.r.p. je 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz.