Detail kmitočtového pásma

Pásmo 410 – 420 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 410 – 415,3 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Úsek je párový k 420 – 425,3 MHz a je určen k provozování terminálů celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 414,25 – 415 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Úsek je párový k 424,25 – 425 MHz a lze jej využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány jako pohyblivá služba a jsou plně slučitelné s aplikacemi v pohyblivé službě. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 414,25 – 415 / 424,25 – 425 MHz.