Detail kmitočtového pásma

Pásmo 28 – 29,7 MHz

Část PVRS PV-P/26
Služba Amatérská
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Amatérské vysílání
Úsek 28 – 29,7 MHz
Doplňující informace Provoz zařízení amatérské služby a družicové amatérské služby se řídí Vyhláškou č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
Služba Družicová amatérská
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Družicové amatérské vysílání
Úsek 28 – 29,7 MHz
Doplňující informace Provoz zařízení amatérské služby a družicové amatérské služby se řídí Vyhláškou č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace NMR
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Doplňující informace SRD NMR