Detail kmitočtového pásma

Pásmo 27 500 – 28 000 kHz

Část PVRS PV-P/26
Služba Pomocná meteorologická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Pevná služba nemá v České republice využití. V případě potřeby umístění pevného spoje se postupuje podle podmínek pohyblivé služby.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Doplňující informace Sdílení s podružným necivilním využitím. Pohyblivé sítě, simplex, e.r.p. 5W
Aplikace Paging
Úsek 27 500 – 27 995 kHz
Doplňující informace Lokální paging, šířka zabraného pásma max. 10 kHz.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 27 905 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat na společném kmitočtu.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 27 915 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat na společném kmitočtu.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 27 975 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat na společném kmitočtu.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 27 985 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat na společném kmitočtu.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 27 995 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat na společném kmitočtu.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 27 415 – 27 915 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Úsek 5 000 – 30 000 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace NMR
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Doplňující informace SRD NMR