Detail kmitočtového pásma

Pásmo 694 – 790 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.311A
Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 694 – 790 MHz
Poznámky 5.317A, 5.312A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 694 – 703 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(15)01, (EU) 2017/899, 2016/687/EU
Doplňující informace Ochranné pásmo.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 703 – 733 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(15)01, (EU) 2017/899, 2016/687/EU
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. 6 bloků širokých 5 MHz, počet práv je omezen. FDD s odstupem 55 MHz, vysílání terminálů na základě všeobecného oprávnění.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 733 – 758 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Doplňující informace Nepárový úsek.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 758 – 788 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(15)01, (EU) 2017/899, 2016/687/EU
Doplňující informace Zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. 6 bloků širokých 5 MHz, počet práv je omezen. FDD s odstupem 55 MHz, vysílání základnových stanic.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 788 – 790 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Doplňující informace Ochranný úsek