Detail kmitočtového pásma

Pásmo 460 – 470 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.287, 5.289
Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.286AA
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 460 – 461,3 MHz
Doplňující informace Max e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 20 kHz, duplex 10 MHz k 450-451,3 MHz, vysílání základnových stanic. Nové stanice nejsou povolovány v úseku 460,7–461,3 MHz.
Budoucnost Předpokládá se postupné uvolňování úseku 460,7–461,3 MHz od úzkopásmových aplikací ve prospěch zavádění IMT-LTE.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 460,7 – 466,3 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(04)06
Doplňující informace Celoplošná síť pro veřejné služby elektronických komunikací. Širokopásmové digitální technologie v souladu s 5.286AA. Duplex 10 MHz k 451,3-455,74 MHz, vysílání základnových stanic. Maximální e.r.p. 200 W. Detaily viz PVRS-15.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 465,74 – 467,38 MHz
Doplňující informace Max e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 20 kHz, duplex 10 MHz k 455,74-457,38 MHz, vysílání základnových stanic. Nové stanice nejsou povolovány v úseku 465,74–466,3 MHz.
Budoucnost Předpokládá se postupné uvolňování úseku 465,74–466,3 MHz od úzkopásmových aplikací ve prospěch zavádění IMT-LTE.
Aplikace PMR pro železnici
Úsek 467,38 – 468,48 MHz
Harmonizace CEPT T/R 22-01
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Maximální e.r.p. je 6 W. Duplexní odstup je 10 MHz, vysílání zkladnových stanic. Kanálová rozteč je 25 kHz. Provozovatel omezen - viz PVRS-15.
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 468,48 – 470 MHz
Doplňující informace Max. e.r.p. je 10 W. Duplex 10 MHz, vysílání základnových stanic. Kanálová rozteč 20 kHz.