Detail kmitočtového pásma

Pásmo 56,9 – 57 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547
Část PVRS PV-P/3
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.547 je pásmo k dispozici pro pevné spoje s vysokou hustotou stanic. Pásmo není dosud využíváno.
Budoucnost Podmínky využití pásma 55,78–57 GHz budou stanoveny v případě zájmu o jeho využívání. V úseku 55,78–56,26 GHz bude v souladu s poznámkou Řádu 5.557A za účelem ochrany stanic ve službě družicového průzkumu Země (pasivní) maximální spektrální výkonová hustota dodávaná do antény stanice omezena na –26 dB (W/MHz).
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.558
Doplňující informace V souladu s 5.558 mohou být provozovány stanice letecké pohyblivé služby, pokud nebudou působit škodlivou interferenci mezidružicové službě. V souladu s 5.43 tato letecká pohyblivá služba nemůže nárokovat ochranu před škodlivou interferencí působenou jinými službami, jimž je toto pásmo přiděleno.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Výhradně
Poznámka 5.558A
Doplňující informace V souladu s 5.558A jsou mezidružicové spoje omezeny na spoje mezi družicemi na geostacionární dráze a na vysílání z nestacionárních družic na vysokých oběžných drahách k družicím na nízkých oběžných drahách.