Detail kmitočtového pásma

Pásmo 55,78 – 56,9 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547, 5.558
Část PVRS PV-P/3
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.557A
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.547 je pásmo k dispozici pro pevné spoje s vysokou hustotou stanic. Pásmo není dosud využíváno.
Budoucnost Podmínky využití pásma 55,78–57 GHz budou stanoveny v případě zájmu o jeho využívání. V úseku 55,78–56,26 GHz bude v souladu s poznámkou Řádu 5.557A za účelem ochrany stanic ve službě družicového průzkumu Země (pasivní) maximální spektrální výkonová hustota dodávaná do antény stanice omezena na –26 dB (W/MHz).
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.556A
Doplňující informace V souladu s 5.556A spektrální výkonová hustota působená jedinou stanicí za všech podmínek a pro všechny modulační metody v kterékoliv výšce od 0 do 1 000 km nad povrchem Země nesmí pro všechny úhly dopadu překročit –147 dB (W/m2/100 MHz).
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s 5.558 mohou být provozovány stanice letecké pohyblivé služby, pokud nebudou působit škodlivou interferenci mezidružicové službě. V souladu s 5.43 tato letecká pohyblivá služba nemůže nárokovat ochranu před škodlivou interferencí působenou jinými službami, jimž je toto pásmo přiděleno.