Detail kmitočtového pásma

Pásmo 33 – 33,4 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.547A
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 31,8 – 33,4 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.1571, CEPT/ERC/REC/(01)02
Doplňující informace Pevné spoje bod-bod. FDD, duplex 812 MHz.
Služba Radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Letecká radionavigace
Úsek 31,8 – 33,4 GHz
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Službě je přiděleno pásmo 31,8–33,4 GHz, kde může docházet k rušení mezi stanicemi pevné služby a letadlovými stanicemi radionavigační služby. V souladu s poznámkou Řádu 5.547A bude Úřad přihlížet k provozním potřebám radionavigační služby.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.