Detail kmitočtového pásma

Pásmo 32 – 32,3 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547, 5.548
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.547A
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 31,8 – 33,4 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.1571, CEPT/ERC/REC/(01)02
Doplňující informace Pevné spoje bod-bod. FDD, duplex 812 MHz.
Služba Radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Letecká radionavigace
Úsek 31,8 – 33,4 GHz
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Službě je přiděleno pásmo 31,8–33,4 GHz, kde může docházet k rušení mezi stanicemi pevné služby a letadlovými stanicemi radionavigační služby. V souladu s poznámkou Řádu 5.547A bude Úřad přihlížet k provozním potřebám radionavigační služby.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Služba Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Využití v souladu s 5.548. Nevyužívá
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.