Detail kmitočtového pásma

Pásmo 15,23 – 15,35 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.339
Část PVRS PV-P/8
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Harmonizace CEPT/ERC/REC 12-07, ITU-R Rec. F.636-3
Doplňující informace Duplexní odstup 728 MHz. Kanálová rozteč 28 MHz nebo 14 MHz nebo 7 MHz.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 15,2 – 15,35 GHz
Doplňující informace Navíc v souladu s 5.339 podružně Družicového průzkumu Země (pasivní)
Úsek 15,2 – 15,35 GHz
Doplňující informace Navíc v souladu s 5.339 podružně Kosmického výzkumu (pasivní)
Budoucnost Harmonizační záměry zprávy ERC předpokládají v částech pásem 14,5–15,35 GHz v rámci možného budoucího přidělení radioastronomické službě pasivní využití slučitelné s primárními službami spočívající v měřeních založených na radioastronomické interferometrii typu VLBI.