Detail kmitočtového pásma

Pásmo 14,8 – 15,23 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.339
Část PVRS PV-P/8
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití přednostně.
Úsek 15,2 – 15,35 GHz
Doplňující informace Navíc v souladu s 5.339 podružně služba družicového průzkumu Země (pasivní)
Úsek 15,2 – 15,35 GHz
Doplňující informace Navíc v souladu s 5.339 podružně služba kosmického výzkumu (pasivní)
Budoucnost Harmonizační záměry zprávy ERC předpokládají v částech pásem 14,5–15,35 GHz v rámci možného budoucího přidělení radioastronomické službě pasivní využití slučitelné s primárními službami spočívající v měřeních založených na radioastronomické interferometrii typu VLBI.