Detail kmitočtového pásma

Pásmo 149,9 – 150,05 MHz

Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 149,9 – 150,05 MHz
Harmonizace CEPT/ERC T/R 25-08
Doplňující informace Simplex, kanálová rozteč 12,5 kHz, max. e.r.p. 10 W. Pásmo 149,9–150,05 MHz lze využívat PMR/PAMR na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely.
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.209, 5.220
Doplňující informace Využívání v souladu s 5.209 omezeno na negeostacionální družicové soustavy. Pásmo lze využívat pro komunikaci terminálů ve vzestupném směru s družicemi na nízkých oběžných drahách. Využívání podléhá v souladu s 5.220 koordinaci podle ustanovení Řádu 9.11A. Pásmo není v ČR využíváno.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním