Detail kmitočtového pásma

Pásmo 148 – 149,9 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.218, 5.219
Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 146,8 – 149,9 MHz
Doplňující informace Duplex 4,6 MHz, párový úsek k 151,4-154,5 MHz, kanálová rozteč 12,5 kHz, vysílání terminálů, max e.r.p. 10 W.
Aplikace PMR pro železnici
Úsek 148,2 – 149,05 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Celostátní PMR/PAMR pro účely železniční dopravy, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 12,5 kHz.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 149,125 MHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat na společném kmitočtu.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 149,25 MHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat na společném kmitočtu.
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.209
Doplňující informace Využívání v souladu s 5.209 omezeno na negeostacionální družicové soustavy. Pásmo lze využívat pro komunikaci terminálů ve vzestupném směru s družicemi na nízkých oběžných drahách. Využívání podléhá v souladu s poznámkami Řádu 5.219 a 5.220 koordinaci podle ustanovení 9.11A Řádu. Služba nesmí omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby a služby kosmického provozu v pásmu 148–149,9 MHz.
Aplikace S-PCS
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(99)06
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Terminály systémů pro osobní komunikaci. Koordinace kmitočtů pro družicové systémy probíhá podle příslušných ustanovení Řádu.
Služba Kosmického provozu (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.218A
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.218. Pásmo je doplňkově přiděleno s podmínkou dohody dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení 9.21 Řádu. Šířka pásma jednotlivého vysílání nesmí přesáhnout ±25 kHz.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním