Detail kmitočtového pásma

Pásmo 137 – 137,025 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.208
Část PVRS PV-P/22
Služba Letecká pohyblivá (OR)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Poznámka 5.206
Doplňující informace Necivilní využití. Přidělení v souladu s 5.206. Letecký sport po předchozí úspěšné koordinaci provedené Úřadem.
Služba Družicová pohyblivá (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Poznámky 5.208A, 5.208B, 5.209
Aplikace S-PCS
Doplňující informace LEO systémy. Využití v souladu s 5.208 podléhá koordinaci podle ustanovení 9.11A Řádu, musí brát v úvahu ochranu radioastronomie v souladu s 5.208A, platí 5.208B a je v souladu s 5.209 omezeno na negeostacionární soustavy. Systémy na nízkých oběžných drahách (LEO) v družicové pohyblivé službě jsou určeny pro služby nízkorychlostní datové komunikace M2M, zasílání zpráv, určování polohy a jiné nehlasové aplikace s malým klíčovacím poměrem při celosvětovém pokrytí pro příjem na osobní terminály S-PCS.
Budoucnost Zavádění systémů na nízkých oběžných drahách v pásmu 137–138 MHz je v Evropě harmonizováno Rozhodnutím CEPT, které má především zajistit kontrolu nad rozvojem těchto systémů.
Služba Kosmického provozu (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Službě kosmického provozu je přiděleno pásmo 137–138 MHz.
Budoucnost V současné době nejsou známy informace o změně ve službě kosmického provozu.
Služba Družicová meteorologická (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Přenos informací z družic
Budoucnost V současné době nejsou známy informace o změně využívání v družicové meteorologické službě.
Služba Kosmického výzkumu (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Necivilní využití.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití přednostně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)