Detail kmitočtového pásma

Pásmo 117,975 – 132 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.111, 5.200
Část PVRS PV-P/22
Služba Letecká pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Letecké aplikace
Harmonizace EU 1079/2012
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Hlasová a datová komunikace země-vzduch-země týkající se bezpečnosti a pravidelnosti letů.
Budoucnost V období do 31. prosince 2018 bude pokračovat koordinovaný evropský přechod na využívání šířky kanálu 8,33 kHz v letecké hlasové komunikaci. Po tomto datu bude užívána jen šířka kanálu 8,33 kHz.
Aplikace SAR (komunikace)
Úsek 121,5 MHz
Doplňující informace Letecký tísňový kmitočet v souladu s 5.200. Tísňové signály a hlasová tísňová komunikace. Využití možné i v souladu s 5.111 a postupy platnými pro zemské radiokomunikační služby pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou.
Aplikace Spojení na ploše letiště
Úsek 121,55 – 121,9917 MHz
Doplňující informace Spojení na ploše letiště, kromě vzletů a přistání
Aplikace Letecké komunikace
Úsek 122 – 123,05 MHz
Doplňující informace Národní příděl pro komunikaci v letecké pohyblivé službě.
Aplikace SAR (komunikace)
Úsek 123,1 MHz
Doplňující informace SAR - přidružený pomocný kmitočet k leteckému tísňovému kmitočtu 121,5 MHz v souladu s 5.200. Pohyblivé stanice námořní pohyblivé služby mohou pro účely tísně a bezpečnosti komunikovat se stanicemi letecké pohyblivé služby za podmínek stanovených v Článku 31 Řádu.
Aplikace Letecké komunikace
Úsek 123,15 – 131,4 MHz
Doplňující informace Národní příděl pro komunikaci v letecké pohyblivé službě.
Aplikace Operační komunikace OCC
Úsek 131,4 – 131,975 MHz
Doplňující informace Operační komunikace
Aplikace Letecké komunikace
Úsek 131,525 MHz
Doplňující informace Letadlový komunikační adresní a oznamovací systém ACARS
Aplikace Letecké komunikace
Úsek 131,725 MHz
Doplňující informace Letadlový komunikační adresní a oznamovací systém ACARS
Aplikace Letecké komunikace
Úsek 131,825 MHz
Doplňující informace Letadlový komunikační adresní a oznamovací systém ACARS
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)