VÝSLEDKY FILTROVÁNÍ

FILTROVÁNÍ

Dle služby

Dle aplikace

Dle kmitočtu

Pásmo Aplikace
26 350 – 26 957 kHz Občanské radiostanice
26 957 – 27 405 kHz Občanské radiostanice
27 405 – 27 500 kHz Občanské radiostanice
440 – 448 MHz PMR 446