VÝSLEDKY FILTROVÁNÍ

FILTROVÁNÍ

Dle služby

Dle aplikace

Dle kmitočtu

Pásmo Aplikace
1 164 – 1 215 MHz Družicové navigační systémy
1 215 – 1 240 MHz Družicové navigační systémy
1 240 – 1 300 MHz Družicové navigační systémy
1 559 – 1 610 MHz Družicové navigační systémy