VÝSLEDKY FILTROVÁNÍ

FILTROVÁNÍ

Dle služby

Dle aplikace

Dle kmitočtu

Pásmo Aplikace
11,7 – 12,5 GHz Družicová TV
12,5 – 12,75 GHz Družicová TV
21,4 – 22 GHz Družicová TV