VÝSLEDKY FILTROVÁNÍ

FILTROVÁNÍ

Dle služby

Dle aplikace

Dle kmitočtu

Pásmo Aplikace
2 300 – 2 450 MHz Širokopásmový přenos dat
2 450 – 2 483,5 MHz Širokopásmový přenos dat
17,1 – 17,2 GHz Širokopásmový přenos dat
17,2 – 17,3 GHz Širokopásmový přenos dat
57 – 58,2 GHz Širokopásmový přenos dat
58,2 – 59 GHz Širokopásmový přenos dat
59 – 59,3 GHz Širokopásmový přenos dat
59,3 – 61 GHz Širokopásmový přenos dat
61 – 62 GHz Širokopásmový přenos dat
62 – 64 GHz Širokopásmový přenos dat
64 – 65 GHz Širokopásmový přenos dat
65 – 66 GHz Širokopásmový přenos dat
66 – 71 GHz Širokopásmový přenos dat