Detail kmitočtového pásma

Pásmo 9 300 – 9 500 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A
Část PVRS PV-P/19
Služba Radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Letecká radionavigace
Doplňující informace V souladu s 5.475 jen letadlové meteorologické radary a pozemní radary. V úseku 9300–9320 MHz lze navíc provozovat pozemní radiolokační majáky s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení námořní radionavigační službě.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace SAR (navigace)
Doplňující informace Radarové odpovídače pro účely pátrání a záchrany SART na základě 5.474, podle doporučení ITU-R M.628-5, viz čl. 31 Řádu. V souladu s 5.427 nesmí odezva radarových odpovídačů být schopna záměny s odezvou radarových majáků Racon a nesmí působit rušení lodním nebo leteckým radarům v radionavigační službě.
Aplikace Meteo radary
Doplňující informace Pozemní radiolokátory pro meteorologické účely mají přednost před ostatními radiolokačními zařízeními.