Detail kmitočtového pásma

Pásmo 9 300 – 9 500 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A
Část PVRS PV-P/19
Služba Radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Letecká radionavigace
Doplňující informace V souladu s 5.475 jen letadlové meteorologické radary a pozemní radary. V úseku 9300–9320 MHz lze navíc provozovat pozemní radiolokační majáky s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení námořní radionavigační službě.
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Aktivní čidla na vesmírných plavidlech nesmí v souladu s 5.476A působit škodlivé rušení stanicím v radiolokační službě a v radionavigační službě a nesmí před nimi požadovat ochranu. Platí 5.475A.
Služba Kosmického výzkumu (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Aktivní čidla na vesmírných plavidlech nesmí v souladu s 5.476A působit škodlivé rušení stanicím v radiolokační službě a v radionavigační službě a nesmí před nimi požadovat ochranu. Platí 5.475A.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace SAR (navigace)
Doplňující informace Radarové odpovídače pro účely pátrání a záchrany SART na základě 5.474, podle doporučení ITU-R M.628-5, viz čl. 31 Řádu. V souladu s 5.427 nesmí odezva radarových odpovídačů být schopna záměny s odezvou radarových majáků Racon a nesmí působit rušení lodním nebo leteckým radarům v radionavigační službě.
Aplikace Meteo radary
Doplňující informace Pozemní radiolokátory pro meteorologické účely mají přednost před ostatními radiolokačními zařízeními.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 6 000 – 12 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD Radarové hladinoměry TLPR
Úsek 8 500 – 10 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, ECC/DEC/(11)02, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD pro rádiové určování
Úsek 9 200 – 9 975 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD UWB aplikace
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(12)03, (EU) 2019/785, ECC/DEC/(06)04
Oprávnění VO-R/10 čl. 14
Doplňující informace UWB pro všeobecné použití, sledování polohy, zabudované v motorových a železničních vozidlech a na palubách letadel. Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.