Detail kmitočtového pásma

Pásmo 890 – 942 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880 – 915 MHz
Harmonizace 2009/114/ES, (EU) 2022/173, ECC/DEC/(06)13
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. Terminály. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880 – 915 MHz
Oprávnění VO-R/24
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.
Aplikace RMR
Úsek 919,4 – 925 MHz
Harmonizace ECC/DEC(20)02, (EU)2021/1730
Doplňující informace Komunikační systémy železniční dopravy. Provozovatelem jen právnická osoba spravující železniční dopravní cestu dle zákona 77/2002 Sb., nyní Správa železnic. Základnové stanice s max e.r.p. 350 W. 921,1-924,9 MHz s kanálovou roztečí 200 kHz. Duplex 45 MHz, párový úsek k 876,1-879,9 MHz. 924,9-925 MHz je ochranný úsek.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925 – 960 MHz
Harmonizace 2009/114/ES, (EU) 2022/173, ECC/DEC/(06)13
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. 925-935 MHz původně označeno E-GSM. Základnové stanice. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz. Pro GSM max e.r.p. 350 W.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925 – 960 MHz
Oprávnění VO-R/24
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 915 – 921 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD v datových sítích
Úsek 915,8 – 919,4 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/172
Oprávnění VO-R/10
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 916,3 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/172
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 917,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/172
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 918,7 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/172
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.