Detail kmitočtového pásma

Pásmo 8 195 – 8 815 kHz

Poznámky k celému pásmu 5.111, CZ1
Část PVRS PV-P/27
Služba Námořní pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.109, 5.110, 5.132, 5.145
Aplikace MSI
Úsek 8 416,5 kHz
Doplňující informace Vysílání námořních bezpečnostních informací MSI v rámci GMDSS v souladu s poznámkou 5.132.
Aplikace DSC
Úsek 8 414,5 kHz
Doplňující informace Mezinárodní tísňový a bezpečnostní kmitočet využívající režim DSC
Aplikace GMDSS
Úsek 8 376,5 kHz
Doplňující informace Mezinárodní tísňový kmitočet pro úzkopásmovou telegrafii s přímým tiskem
Harmonizace Dodatek 17 Řádu, Dodatek 25 Řádu
Doplňující informace Využití v souladu s 5.109, 5.110, 5.111, 5.132 a 5.145. Uspořádání kanálů podle Dodatku 17 Řádu. GMDSS.
Budoucnost (1) Prvky systému GMDSS popsané touto částí plánu budou nadále významnou součástí tísňové a bezpečnostní komunikace v námořní pohyblivé službě. (2) Intenzita využívání těchto kmitočtů v námořní pohyblivé službě pro hlasovou komunikaci pozvolna klesá. (3) Zlepšení podmínek pro zavádění a rozvoj nových digitálních technologií v námořní pohyblivé službě mj. úpravou uspořádání kanálů pro tuto službu v těchto pásmech je předmětem projednání v rámci bodu 1.9 programu WRC-12.
Úsek 8 219 kHz
Doplňující informace Nouzový a bezpečnostní radiotelefonní provoz.
Aplikace SAR (komunikace)
Úsek 8 364 kHz
Doplňující informace Nosný kmitočet 8364 kHz v souladu s 5.111 lze navíc využívat v souladu s postupy, platícími pro zemské radiokomunikační služby, pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 7 300 – 23 000 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon -7 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Železniční zařízení systému EUROLOOP. Vysílání v přítomnosti vlaku.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Intenzita magnetického pole max –20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Detailní podmínky využití viz VO.