Detail kmitočtového pásma

Pásmo 790 – 862 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé.
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.316B, 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 790 – 791 MHz
Harmonizace 2010/267/EU, ECC/DEC/(09)03
Doplňující informace Ochranný úsek, nelze využívat.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 791 – 801 MHz
Harmonizace 2010/267/EU, ECC/DEC/(09)03
Doplňující informace IMT v souladu s 5.317A. Pohyblivá celoplošná širokopásmová síť. Počet práv omezen. FDD, duplex 41 MHz k 832-842 MHz. Základnové stanice.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 801 – 811 MHz
Harmonizace 2010/267/EU
Doplňující informace IMT v souladu s 5.317A. Pohyblivá celoplošná širokopásmová síť. Počet práv omezen. FDD, duplex 41 MHz k 842-852 MHz. Základnové stanice.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 811 – 821 MHz
Harmonizace 2010/267/EU
Doplňující informace IMT v souladu s 5.317A. Pohyblivá celoplošná širokopásmová síť. Počet práv omezen. FDD, duplex 41 MHz k 852-862 MHz. Základnové stanice.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 821 – 832 MHz
Harmonizace 2010/267/EU
Doplňující informace Nepárový úsek, nevyužíváno.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 832 – 842 MHz
Harmonizace 2010/267/EU
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace IMT v souladu s 5.317A. Pohyblivá celoplošná širokopásmová síť. Počet práv omezen. Duplex 41 MHz k 791-801 MHz. Terminály.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 842 – 852 MHz
Harmonizace 2010/267/EU
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace IMT v souladu s 5.317A. Pohyblivá celoplošná širokopásmová síť. Počet práv omezen. Duplex 41 MHz k 801-811 MHz. Terminály.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 852 – 862 MHz
Harmonizace 2010/267/EU
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace IMT v souladu s 5.317A. Pohyblivá celoplošná širokopásmová síť. Počet práv omezen. Duplex 41 MHz k 811-821 MHz. Terminály.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 791 – 862 MHz
Oprávnění VO-R/24
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 823 – 826 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ERC/REC 25-10, 2014/641/EU
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Bezdrátové mikrofony. E.i.r.p. 20 mW; pro mikrofony nošené na těle e.i.r.p. 50 mW.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 826 – 832 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ERC/REC 25-10, 2014/641/EU
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace E.i.r.p. 100 mW.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)