Detail kmitočtového pásma

Pásmo 73 – 74,6 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149
Část PVRS PV-P/5
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace PMR/PAMR
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Pohyblivé sítě PMR/PAMR.
Budoucnost (1) Z hlediska budoucího využití je pásmo určeno pro aplikace pohyblivé služby. (2) Úřad zváží experimentální využívání části pásma 70–70,5 MHz zaměřené na studium šíření rádiových vln. (3) Úřad může v pásmu 74,6–75,4 MHz upravit podmínky využívání uvedených kmitočtů z důvodu ochrany letecké radionavigační služby v souladu s poznámkou RR 5.180. (4) S ohledem na nejednotnost využívání kmitočtů v České republice a v evropských zemích, která je dána historickým vývojem, se v nejbližším období nepředpokládá realizace významnějších harmonizačních záměrů.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 73,0125 – 74,7875 MHz
Doplňující informace Pohyblivé spoje a sítě, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,325 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,375 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,45 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,475 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,525 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,5 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,55 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Aplikace PPDR
Úsek 74,575 MHz
Doplňující informace Regionální pohyblivé spoje a sítě výhradně pro potřeby spojení a koordinace činnosti organizací zdravotnické záchranné služby, simplex, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 25 kHz, max. šířka zabraného pásma 16 kHz.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radioastronomie
Doplňující informace V souladu s 5.149 musí uživatelé pásma chránit radioastronomii. Aplikace pro monitorování slunečního větru.
Budoucnost Harmonizační záměr předpokládá budoucí podružné přidělení radioastronomické službě v pásmu 70,45–74,8 MHz.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)