Detail kmitočtového pásma

Pásmo 6 200 – 6 525 kHz

Poznámky k celému pásmu 5.137
Část PVRS PV-P/27
Služba Námořní pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.109, 5.110, 5.130, 5.132
Aplikace MSI
Úsek 6 314 kHz
Doplňující informace Vysílání námořních bezpečnostních informací MSI v rámci GMDSS v souladu s poznámkou 5.132
Aplikace DSC
Úsek 6 312 kHz
Doplňující informace Mezinárodní tísňový a bezpečnostní kmitočet využívající režim DSC v souladu s 5.109
Aplikace GMDSS
Úsek 6 268 kHz
Doplňující informace Mezinárodní tísňový kmitočet pro úzkopásmovou telegrafii s přímým tiskem v souladu s 5.110
Úsek 6 215 kHz
Doplňující informace Nouzový a bezpečnostní radiotelefonní provoz. V souladu s článkem 33 Řádu podpůrný kmitočet ke kmitočtu 2182 kHz.
Harmonizace Dodatek 17 Řádu
Doplňující informace Dodatek 17 Řádu. GMDSS. Využití v souladu s 5.109, 5.110, 5.130 a 5.132.
Budoucnost (1) Prvky systému GMDSS popsané touto částí plánu budou nadále významnou součástí tísňové a bezpečnostní komunikace v námořní pohyblivé službě. (2) Intenzita využívání těchto kmitočtů v námořní pohyblivé službě pro hlasovou komunikaci pozvolna klesá. (3) Zlepšení podmínek pro zavádění a rozvoj nových digitálních technologií v námořní pohyblivé službě mj. úpravou uspořádání kanálů pro tuto službu v těchto pásmech je předmětem projednání v rámci bodu 1.9 programu WRC-12.
Služba Pevná
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Využití v souladu s 5.137.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 984 – 7 484 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon 9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Železniční zařízení systému EUROBALISE. Vysílání pouze po příjmu signálu z vlaku.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Intenzita magnetického pole max –20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Detailní podmínky využití viz VO.