Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 010 – 5 030 MHz

Část PVRS PV-P/24
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Letecká radionavigace
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Družicová radionavigační (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.328B, 5.443B
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.328B je pásmo 5010–5030 MHz využíváno systémy a sítěmi v družicové radionavigační službě, k nimž ITU (Radiokomunikační úřad ITU-R) obdržel úplné koordinační nebo notifikační informace po dni 1. ledna 2005. Využívání podléhá uplatnění ustanovení Řádu 9.12, 9.12A a 9.13 a rezoluci 610 Řádu. Z důvodu zamezení škodlivého rušení mikrovlnných přistávacích systémů využívajících kmitočty vyšší než 5030 MHz, nesmí v souladu s poznámkou Řádu 5.443B v pásmu 5030–5150 MHz při povrchu Země úhrnná hustota výkonových toků od všech kosmických stanic v jakýchkoliv systémech družicové radionavigace využívajících sestupný směr v pásmu 5010–5030 MHz překročit –124,5 dB(W/m2) v kterémkoliv 150 kHz širokém úseku. Z důvodu zamezení škodlivého rušení radioastronomické služby v pásmu 4990– 5000 MHz musí systémy služby družicové radionavigace využívající pásmo 5010–5030 MHz vyhovovat mezím pro pásmo 4990–5000 MHz, které jsou definovány v rezoluci 741 Řádu.
Služba Družicová letecká pohyblivá (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.443AA
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Pasivní vědecké aplikace.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 5 000 – 6 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD Radarové hladinoměry TLPR
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace SRD UWB aplikace
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC/(12)03, (EU) 2019/785, ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(07)01
Oprávnění VO-R/10 čl. 14
Doplňující informace SRD pro všeobecné použití ultraširokopásmové technologie. Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním