Detail kmitočtového pásma

Pásmo 455 – 456 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.209, 5.286A
Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.286AA
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 450,7 – 456,3 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Celoplošná síť pro veřejné služby elektronických komunikací. Širokopásmové digitální technologie v souladu s 5.286AA. Duplex 10 MHz k 461,3-465,74 MHz, vysílání terminálů. Podrobné podmínky viz PVRS-15
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 455,74 – 457,38 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 20 kHz, duplex 10 MHz k 465,74-467,38 MHz, vysílání terminálů.
Budoucnost Předpokládá se postupné uvolňování úseku 455,74–456,3 MHz od úzkopásmových aplikací ve prospěch zavádění IMT-LTE.
Aplikace Družicové systémy (civilní)
Doplňující informace Využívání pásma družicovou pohyblivou službou je v souladu s poznámkou 5.209 omezeno na negeostacionární družicové soustavy a v souladu s poznámkami 5.220, 5.264 a 5.286A podléhá koordinaci podle ustanovení 9.11A Řádu.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)