Detail kmitočtového pásma

Pásmo 420 – 430 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 420 – 425,3 MHz
Doplňující informace Úsek je párový k 410 – 415,3 MHz a je určen k provozování základnových stanic celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost Předpokládá se postupné uvolňování pásma od úzkopásmových aplikací a zavádění IMT-LTE.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 424,25 – 425 MHz
Doplňující informace Úsek je párový k 414,25 – 415 MHz a lze jej využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány v pohyblivé službě. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 414,25–415 / 424,25–425 MHz.
Aplikace TETRA
Úsek 425 – 429,8 MHz
Doplňující informace Duplex 10 MHz k 415 – 419,8 MHz, max e.r.p. 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz, vysílání základnových stanic. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 429,8 – 430 MHz
Doplňující informace Simplexní sítě a spoje. Maximální e.r.p. je 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radiolokace (civilní)
Doplňující informace V civilním využití lze provozovat radary se syntetickou aperturou pro mapování zemského povrhu a podzemních vod (až do hloubky 20 m). Radary mohou být umístěny na palubách letadel.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 424,25 – 425 MHz
Doplňující informace Pevné duplexní nízkokapacitní spoje bod-bod koordinovaně s pohyblivou službou, v souladu s EU7, kanálová rozteč 50 kHz, duplex 10 MHz. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci těchto pevných spojů provádí Úřad.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)