Detail kmitočtového pásma

Pásmo 42,5 – 43,5 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.547, 5.551H, 5.551I
Část PVRS PV-P/9
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 40,5 – 43,5 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/REC/(01)04
Doplňující informace Využití v souladu s 5.547. V souladu s CEPT/ECC/REC/(01)04 určeno pro spoje bod-bod. Kanálová rozteč 112 MHz nebo 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz. Maximální spektrální výkonová hustota e.i.r.p. je 40 dBW/MHz.
Budoucnost (1) Na základě provozních zkušeností s využíváním pásem pevnými spoji typu bod–bod v pevné službě může Úřad upřesnit nebo upravit technické podmínky využívání spektra v pásmech popsaných v článku 5 odstavci 2, poznámka: viz PV-P/9/01.2014-01. (2) V souladu s Rozhodnutím CEPT ERC/DEC/(00)02 nebude v pásmu 39,5–40,5 GHz pevná služba rozvíjena ani v budoucnu.
Úsek 43,394 – 43,5 GHz
Doplňující informace Úsek 43,394-43,500 GHz je ochranný úsek.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.552
Doplňující informace Využití v souladu s 5.552.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Nepoužívá se.
Budoucnost Využití není plánováno
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu a její ochrana před škodlivým rušením v pásmu 42,5–43,5 GHz je stanovena poznámkou Řádu 5.149. V České republice se pozorování v tomto pásmu neprovádí.