Detail kmitočtového pásma

Pásmo 410 – 420 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 410 – 415,3 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Úsek je párový k 420 – 425,3 MHz a je určen k provozování terminálů celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 414,25 – 415 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Úsek je párový k 424,25 – 425 MHz a lze jej využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány jako pohyblivá služba a jsou plně slučitelné s aplikacemi v pohyblivé službě. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 414,25 – 415 / 424,25 – 425 MHz.
Služba Kosmického výzkumu (družice-družice)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.268
Doplňující informace V souladu s poznámkou 5.268 Řádu nesmí služba kosmického výzkumu (družice–družice) v kmitočtovém pásmu 410 – 420 MHz požadovat ochranu před stanicemi v pevné a pohyblivé službě ani omezovat jejich využívání a rozvoj. Části pásma jsou využívány pro EVA komunikaci raketoplány a mezinárodní kosmickou stanicí ISS.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 414,25 – 415 MHz
Doplňující informace Pevné duplexní nízkokapacitní spoje bod-bod koordinovaně s pohyblivou službou, v souladu s EU7, kanálová rozteč 50 kHz, duplex 10 MHz. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci těchto pevných spojů provádí Úřad. V souladu s harmonizačním záměrem na využití pásma není provoz stanic pevné služby dále rozvíjen. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)