Detail kmitočtového pásma

Pásmo 405 – 406 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.265
Část PVRS PV-P/15
Služba Pomocná meteorologická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Meteorologické sondy
Doplňující informace Pásmo je důležité pro meteorologická pozorování. V pásmu jsou provozovány vysílače z balónových sond pro sledování počasí, které jsou vypouštěny čtyřikrát denně v pravidelnou dobu z více než 800 stanic po celém světě a dosahují výšky až 35 km. Při silném větru může být sonda zanesena až 300 km od místa vypuštění. V České republice jsou pro civilní účely využívány kmitočty 401,1 MHz a 403,5 MHz s výkonem 1 W. V souladu s Rezolucí 205 Řádu nejsou z důvodu ochrany tísňového kmitočtu GMDSS od 1. ledna 2017 provozovány vysílače z balónových sond nad kmitočtem 405 MHz.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Pouze necivilní využití.
Budoucnost Konference WRC-15 přijetím revize Rezoluce24) rozhodla o zavedení ochranných pásem 405,9 – 406 MHz a 406,1 – 406,2 MHz z důvodu ochrany systémů družicové pohyblivé služby v pásmu 406 – 406,1 MHz. S účinností nového vydání Radiokomunikačního řádu nejsou v pásmech 405,9 – 406 MHz a 406,1 – 406,2 MHz udělována nová oprávnění v pohyblivé ani v pevné službě.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)
Aplikace Lékařské implantáty (SRD)
Úsek 401 – 406 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ERC/DEC/(01)17, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 25 µW e.r.p., kanálová rozteč 25 kHz. Detailní podmínky viz Všeobecné oprávnění.