Detail kmitočtového pásma

Pásmo 402 – 403 MHz

Poznámky k celému pásmu CZ9
Část PVRS PV-P/15
Služba Pomocná meteorologická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Meteorologické sondy
Doplňující informace Pásmo je důležité pro meteorologická pozorování. V pásmu jsou provozovány vysílače z balónových sond pro sledování počasí, které jsou vypouštěny čtyřikrát denně v pravidelnou dobu z více než 800 stanic po celém světě a dosahují výšky až 35 km. Při silném větru může být sonda zanesena až 300 km od místa vypuštění. V České republice jsou pro civilní účely využívány kmitočty 401,1 MHz a 403,5 MHz s výkonem 1 W. V souladu s Rezolucí 205 Řádu nejsou z důvodu ochrany tísňového kmitočtu GMDSS od 1. ledna 2017 provozovány vysílače z balónových sond nad kmitočtem 405 MHz.
Služba Družicového průzkumu Země (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Spoje k družicím.
Služba Družicová meteorologická (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 401,6 – 402,2 MHz
Doplňující informace V úseku 401,6 – 402,2 MHz (vzestupný směr) jsou přes družice předávána data z automatických meteorologických pozorovacích stanic. Vzhledem k možné vzájemné interferenci je přenos prováděn v době mimo vypouštění balónových sond.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Lékařské implantáty (SRD)
Úsek 401 – 406 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ERC/DEC/(01)17, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 25 µW e.r.p., kanálová rozteč 25 kHz. Detailní podmínky viz Všeobecné oprávnění.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)