Detail kmitočtového pásma

Pásmo 400,15 – 401 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.264
Část PVRS PV-P/15
Služba Pomocná meteorologická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Meteorologické sondy
Doplňující informace Pásmo je důležité pro meteorologická pozorování. V pásmu jsou provozovány vysílače z balónových sond pro sledování počasí, které jsou vypouštěny čtyřikrát denně v pravidelnou dobu z více než 800 stanic po celém světě a dosahují výšky až 35 km. Při silném větru může být sonda zanesena až 300 km od místa vypuštění.
Služba Družicová meteorologická (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Pásmo je důležité pro meteorologická pozorování.
Služba Družicová pohyblivá (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.208A, 5.208B, 5.209
Aplikace Pozemské stanice družicové pohyblivé služby
Doplňující informace Při přidělování kmitočtů kosmickým stanicím družicové pohyblivé služby je Úřad v souladu s poznámkou 5.208A Řádu oprávněn stanovit opatření k ochraně radioastronomické služby v pásmu 406,1 – 410 MHz. Využívání pásma družicovou pohyblivou službou je v souladu s poznámkou 5.209 Řádu omezeno na negeostacionární družicové soustavy a v souladu s poznámkou 5.264 Řádu podléhá koordinaci podle ustanovení 9.11A Řádu. Provoz v pásmu 400,15 – 401 MHz je z důvodu ochrany radioastronomické služby upraven poznámkou 5.208B Řádu. Družicová pohyblivá služba nesmí omezovat rozvoj a provoz družicové radionavigační služby v tomto pásmu.
Služba Kosmického výzkumu (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Kosmického provozu (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)