Detail kmitočtového pásma

Pásmo 40,5 – 41 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547
Část PVRS PV-P/9
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 40,5 – 43,5 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/REC/(01)04
Doplňující informace Využití v souladu s 5.547. V souladu s CEPT/ECC/REC/(01)04 určeno pro spoje bod-bod. Kanálová rozteč 112 MHz nebo 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz. Maximální spektrální výkonová hustota e.i.r.p. je 40 dBW/MHz.
Budoucnost (1) Na základě provozních zkušeností s využíváním pásem pevnými spoji typu bod–bod v pevné službě může Úřad upřesnit nebo upravit technické podmínky využívání spektra v pásmech popsaných v článku 5 odstavci 2, poznámka: viz PV-P/9/01.2014-01. (2) V souladu s Rozhodnutím CEPT ERC/DEC/(00)02 nebude v pásmu 39,5–40,5 GHz pevná služba rozvíjena ani v budoucnu.
Úsek 40,5 – 40,55 GHz
Doplňující informace Úsek 40,500-40,550 GHz je ochranný úsek.
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Nevyužívá se.
Služba Družicová rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pozemské stanice družicové rozhlasové služby
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(02)04
Doplňující informace Nekoordinované pozemské stanice v družicové rozhlasové službě nemohou požadovat ochranu před stanicemi v pevné či rozhlasové službě.
Služba Námořní pohyblivá
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Výhradně
Služba Letecká pohyblivá
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Výhradně
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Výhradně
Poznámka 5.550C
Služba Pozemní pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Výhradně
Poznámka 5.550B