Detail kmitočtového pásma

Pásmo 39,5 – 40 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547
Část PVRS PV-P/9
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 39,5 – 40 GHz
Úsek 39,5 – 40,5 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(00)02
Doplňující informace Pásmo 39,5-40,5 GHz není stanicemi pevné služby využíváno.
Budoucnost V souladu s CEPT/ERC/DEC/(00)02 nebude v pásmu 39,5-40,0 GHz pevná služba rozvíjena ani v budoucnu.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.516B
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(00)02
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Využití v souladu s 5.516B. Využití koordinovanými i nekoordinovanými pozemskými stanicemi v souladu s CEPT/ERC/DEC/(00)02.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Nevyužívá se.
Budoucnost Využití není plánováno.
Služba Družicová pohyblivá (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Družicového průzkumu Země (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Nevyužívá se.
Budoucnost Využití není plánováno.