Detail kmitočtového pásma

Pásmo 387 – 390 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255
Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Necivilní využití
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Pouze necivilní využití.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)
Úsek 335,4 – 399,9 MHz
Doplňující informace Pásmo 335,4–399,9 MHz může být v souladu s poznámkou Řádu 5.254 využíváno družicovou pohyblivou službou s podmínkou dle dohody, dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení Řádu 9.21, a s podmínkou, že stanice v této službě nebudou působit škodlivé rušení stanicím ostatních služeb.
Doplňující informace Pásmo lze v souladu s poznámkou 5.255 využívat v sestupném směru v družicové pohyblivé službě soustavami s negeostacionárními družicemi. Toto využívání podléhá koordinaci podle ustanovení 9.11A Řádu. Provoz je upraven poznámkou 5.208B Řádu z důvodu ochrany radioastronomické služby. Při přidělování kmitočtů kosmickým stanicím družicové pohyblivé služby v úsecích 387 – 390 MHz a 400,15 – 401 MHz je Úřad v souladu s poznámkou 5.208A Řádu oprávněn stanovit opatření k ochraně radioastronomické služby v pásmu 406,1 – 410 MHz.