Detail kmitočtového pásma

Pásmo 312 – 315 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.254, 5.255
Část PVRS PV-P/21
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití
Aplikace Pozemské stanice družicové pohyblivé služby
Úsek 312 – 315 MHz
Doplňující informace Vzestupný směr v družicové pohyblivé službě může být v souladu s 5.255 navíc využíván soustavami s negeostacionárními družicemi. Toto využívání podléhá koordinaci podle ustanovení č. 9.11A Řádu.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Úsek 235 – 322 MHz
Doplňující informace Pásmo může být v souladu s 5.254 využíváno družicovou pohyblivou službou s podmínkou dohody, dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení Řádu 9.21, a s podmínkou, že stanice v této službě nebudou působit škodlivé rušení stanicím ostatních služeb.