Detail kmitočtového pásma

Pásmo 29,9 – 30 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.543
Část PVRS PV-P/11
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 29,5 – 30 GHz
Poznámky 5.484A, 5.516B, 5.539, 5.484B, 5.527A
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Úsek 29,5 – 30 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(06)03, CEPT/ECC/DEC/(15)04, CEPT/ECC/DEC/(13)01, CEPT/ECC/DEC/(05)08
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Využití v souladu s 5.484A, 5.516B, 5.525, 5.526 a 5.539. Pásmo 29,5-30 GHz je určeno pro využití nekoordinovanými pozemskými stanicemi, stanicemi HEST a stanicemi na pohyblivých platformách tj. Earth Stations on Mobile platforms - ESOMP. Povinně ATPC. Pásmo 27,5-30 GHz dle poznámky Řádu 5.539 mohou používat modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu. Detailní podmínky viz VO-R/1.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 29,999 – 30 GHz
Aplikace Majákové přenosy
Úsek 29,999 – 30 GHz
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.538. Majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě v souladu s 5.538.
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pozemské stanice družicové pohyblivé služby
Úsek 29,9 – 30 GHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Využití v souladu s 5.525, 5.526 a 5.527. Vysílání terminálů. Detailní podmínky viz VO-R/1.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Poznámka 5.540
Aplikace Majákové přenosy
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.540. Majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě v souladu s 5.540.
Služba Družicového průzkumu Země (vzestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.541
Úsek 28,5 – 30 GHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.541 je v pásmu 28,5–30 GHz služba družicového průzkumu Země omezena na přenos dat mezi stanicemi, nikoli pro prvotní sběr informací pomocí aktivních nebo pasivních čidel.
Úsek 29,95 – 30 GHz
Doplňující informace Pásmo 29,95–30 GHz lze v souladu s poznámkou Řádu 5.543 využívat v kategorii podružné služby mezidružicovými spoji ve službě družicového průzkumu Země pro účely telemetrie, dálkového sledování a ovládání.